Skrivarprofil, såhär görs den


A00T6269

Den skrivarprofil vi skapar är anpassad för din specifika kombination av skrivare, bläck och papper och görs såhär.

Utskrift av testkarta

Grunden för en skrivarprofil är ett A4-ark med 648 färgade fält som du skriver ut på din skrivare. Nyanserna i fälten är anpassade för ge en rimlig täckning för alla färger, gråskala och svart respektive vit så att en tillräcklig noggrannhet kan uppnås i skrivarprofilen samtidigt som du bara behöver skriva ut ett ark.

Läsa av testkarta

Nästa steg för att göra din skrivarprofil kommer när vi fått in din utskrift . Vi läser av den med en spektrofotometer som spar ner ett antal mätvärden per färgat fält till en fil som sedan jämförs med de kända värden som respektive fält borde ha haft om ingen färghantering alls hade behövts.

Skapa ICC-profiler

Sista steget är att skapa de filer som du ska installera på din dator. Vi levererar tre olika profiler som är anpassade för visning av den slutliga bilden i olika typer av ljus. Förutom dagsljus/5000K som är standardprofilen så får du också profiler anpassade för glödljus/2848K och fluorescerande/6500K.